Shop Mobile More Submit  Join Login
raudanvalmistus II by jarkko1 raudanvalmistus II by jarkko1
Toinen yritys valmistaa rautaa muinaisin konstein. Kuva valmiista puukosta, jossa juuri tuo kuvasarjassa syntyvä terä, löytyy täältä jarkko1.deviantart.com/art/mal… kuvasarja syksyn 2012 kokeilusta löytyy täältä jarkko1.deviantart.com/art/rau… ja senkertaisen valmiin puukon kuva täältä jarkko1.deviantart.com/art/mal…

Another attempt to make iron in ancient way. Finished knife with that blade can be seen here jarkko1.deviantart.com/art/mal… photos about previous iron making time can be seen here jarkko1.deviantart.com/art/rau… and finished knife of that time is here jarkko1.deviantart.com/art/mal…

1. Rautamalmin etsintää ja keräämistä joen pohjasta.

Searching and collecting the bog iron ore from the bottom of the river.

2. Joen pohjasta nostettua järvimalmia.

Bog iron ore from the river

3. Malmin puhdistamista polttamalla, eli pasuttaminen

Cleaning the iron ore by burning it.

4. Pasutettua malmia, seassa myös hiiltä ja tuhkaa polton jäljiltä.

Burned iron ore, also some charcoal and ash there.

5. Puuhiiltä pelkistyspolttoa, "sulatusta", varten. Hiilen ja malmin lisäksi lisäsin masuuniin hieman kalkkia, jonka pitäisi auttaa kuonaa sulamaan helpommin.

Charcoal for the smelting. Besides ore and charcoal, I also add some lime into furnace, it's supposed to help the slag smelt better.

6. Malmin ja hiilen lisäystä masuuniin sulatuksen aikana. Masuuni on koottu kivistä ja savesta.

Smelting ongoing and adding some ore and charcoal into furnace. Furnace is made from stoneblocks and clay.

7. Näkymä masuuniin.

View to the furnace.

8. Sulatuksessa aikaansaatu möhkäle, joka sisältää pääasiassa kuonaa, mutta myös rautaa.

After the smelting there is lump that contains slag and iron.

9. Rautaa sisältävät palaset kuonakasasta eroteltuina. Nämä rautapalat sisältävät silti yhä runsaasti kuonaa.

Pieces containing iron, separated from slag lump. Although these pieces still contain lots of slag in them.

10. Rautapalaset ahjohitsataan yhteen ja niitä aletaan takoa kiinteämmäksi. Kuvassa ahjohitsausta konevasaralla, sula kuona-aines lentää pois raudasta komeina kipinöinä.

Iron pieces are forge welded together, and they are forged more solid. In photo there is forge welding with air hammer. Melted slag flies off as sparking.

11. Rautapalat kahdeksi möykyksi ahjohitsattuina. Nämä möykyt ahjohitsataan vielä yhteen.

Iron fragments forge welded into two pieces. These pieces stil need to be forge welded together.

12. Rautapala venytetään takoen, taltataan keskeltä ja käännetään kaksinkerroin, tai useamminkin, päällekkäin. Tämän jälkeen se ahjohitsataan jälleen yhteen ja samaa vaihetta toistetaan kunnes raudasta on tullut kyllin kiinteää ja tasalaatuista käytettäväksi.

Iron is forged into flat piece, cutted from the middle, folded and forge welded solid again. This is then repeated many times, as it makes the iron piece more homogeneous and solid.

13. Kun rautapalasta on saatu taottua kyllin tasalaatuinen, voi sen muotoilla esineeksi. Tässätapauksessa puukonteräksi. Ja lopuksi vielä valmiiksi työstetty puukonterä. Satunnaisesti hiiltä sisältävä malmirauta ei tietenkään ole mikään ihanteellinen puukonterämateriaali sellaisenaan, mutta varmaan historianhämärissä on tällaisiinkin teriin jouduttu turvautumaan. Yhtä aiemmin valmistamaani "malmiterää" olen testaillut, ja ainakin kevyttä käyttöä se tuntuu kestävän kohtalaisesti, mitään kovapuita taikka oksapalikoita on tietenkin aivan turha mennä tällaisella terällä vuoleksimaan.

When iron piece is solid enough, it can be forged into new shape, this time I forged a knife blade from it. And finally in the last photo, there is finished blade. As this kind of iron contains carbon coincidentally, its not too good blade material as such. One blade that I made same way earlier can be used pretty well in light jobs, but it does not stand heavy use, such as carving hard or branchy woods.
And like at previous time, some of those pictures are taken by :iconaneesan: And she also assisted me in this project.

Edit 27.2.2014

Toisesta aiemmalla raudanvalmistuskerralla, samalla tekniikalla, tekemästäni terästä tehtiin analyysi. Terän hiilipitoisuus oli noin 0,531%. Näytteet otettiin kahdesta kohtaa terän keskeltä.

Analysis was made for another blade, which I made when I first time made iron, with similar method. Its carbon content is about 0,531%
Add a Comment:
 
:iconthedanishadonis:
TheDanishAdonis Featured By Owner Mar 18, 2015
When you collect the bog iron ore from the river, how do you recognize it as such? How do you know it's not just a regular stone? Do you just pick up hundreds of stones and examine each one, or do you know even when it's still at the bottom?
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Mar 27, 2015   Artisan Crafter
The iron ore is really different than stones actually. It's bit like hard sand lumps sticked together and it can be crushed by hand. I tap the bottom with oar and it can be feel when there is ore instead of mud or stones.
Reply
:iconthedanishadonis:
TheDanishAdonis Featured By Owner Mar 29, 2015
That's really cool =)- Thanks for the reply.
Reply
:iconerik-blackboar:
Erik-Blackboar Featured By Owner Feb 20, 2015  Student Artisan Crafter
Awesome work! I sadly only tried smelting with rust and old nails, but the outcome was pretty simmilar. (Plus second degree burns on my legs, as we had a bit larger bloomery and I for Gods know why decided to take shorts when working with a lot of fire :D) Have you tried smelting/recycling just regular rusty iron? If so, could you compare it to smelting with ore? I imagine that added stepps of baking and crushing the ore are the biggest difference, and maybe more slag? Anyway, thank you for posting this here, now, when I describe someone how steel was made back in the olden days, I can show them this. :-)
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Mar 7, 2015   Artisan Crafter
I have not smelted rusty iron, but I would imagine that it makes somehow same thing, but with less slag. Smelting separates iron from ore, and most of the ore is just slag, but with already clean iron the iron pieces should just stick together making cleaner lump.
Reply
:iconerik-blackboar:
Erik-Blackboar Featured By Owner Feb 20, 2015  Student Artisan Crafter
Awesome work! I sadly only tried smelting with rust and old nails, but the outcome was pretty simmilar. (Plus second degree burns on my legs, as we had a bit larger bloomery and I for Gods know why decided to take shorts when working with a lot of fire :D) Have you tried smelting/recycling just regular rusty iron? If so, could you compare it to smelting with ore? I imagine that added stepps of baking and crushing the ore are the biggest difference, and maybe more slag? Anyway, thank you for posting this here, now, when I describe someone how steel was made back in the olden days, I can show them this. :-)
Reply
:iconrdowningart:
rdowningart Featured By Owner Nov 19, 2014  Professional Traditional Artist
thats just damn cool that you smelt your own iron
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Nov 20, 2014   Artisan Crafter
Its really interesting work :)
Reply
:iconsylamorase:
sylamorase Featured By Owner Apr 3, 2014
Are you kidding? Not only to you make gorgeous swords, but you drag up your own ore and make your own steel. I am not worthy.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner May 10, 2014   Artisan Crafter
Heh. THis far I have only made few knives from self made steel. Swords are forged from commercial qualities.
Reply
:iconphilip-estrada:
philip-estrada Featured By Owner Feb 22, 2014  Professional Digital Artist
You have true skills. Its amazing how people use to accomplish things in the past.
Reply
:iconcommander-salamander:
commander-salamander Featured By Owner Jul 10, 2013  Hobbyist General Artist
Ah this is amazing! I have wanted to do much the same myself except I would like to make a humble nail as my object.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jul 12, 2013   Artisan Crafter
Thanks. Is there similar iron ore in waters of new zealand?
Reply
:iconcommander-salamander:
commander-salamander Featured By Owner Jul 20, 2013  Hobbyist General Artist
I do not know. I shall have to find out :)
Reply
:iconaranglinn:
Aranglinn Featured By Owner Jul 3, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
and also, how much ore do you need for a certain amount of metal?
Reply
:iconaranglinn:
Aranglinn Featured By Owner Jul 3, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
this is brilliant, man
how do you know if the spot contains a good ore of bog iron?
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jul 10, 2013   Artisan Crafter
Well, the ore is pretty easy to find by trying the bottom with oar, as it feels different than sand, stones or mud. Iron ore is pretty common in waters of eastern finland. I didn't weigh the ore that I used for smelting, but there was pretty much of it.
Reply
:iconaranglinn:
Aranglinn Featured By Owner Jul 31, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
great, I have to try that o.o!!
where did you learn all your stuff?
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Nov 13, 2013   Artisan Crafter
In this case, as in many other, Im mostly self taught.
Reply
:iconpekj:
PeKj Featured By Owner Jul 3, 2013
Very interesting and impressive. Thank you for sharing this.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jul 10, 2013   Artisan Crafter
no problem
Reply
:iconmskoll:
Mskoll Featured By Owner Jul 3, 2013  Hobbyist General Artist
great work!!!
and the BATHORY shirt rules!!!
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jul 10, 2013   Artisan Crafter
Thanks.
Reply
:iconmskoll:
Mskoll Featured By Owner Jul 18, 2013  Hobbyist General Artist
:headbang:
Reply
:iconjeananormandie:
JeanaNormandie Featured By Owner Jun 19, 2013
Diggin' the Bathory shirt.
Reply
:iconfrederickbeaudoin:
frederickbeaudoin Featured By Owner Jun 12, 2013
Fascinating process!
Reply
:iconkoyukionna:
Koyukionna Featured By Owner Jun 11, 2013   Artisan Crafter
This is amazing; I have a lot of admiration for these methods.

Have you seen this doco Secrets of the Viking Sword [link]?? It's really interesting, and contains some ancient methods for purifying steel, and making a mark.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
Thanks.

I have seen that documentary. Interesting subject ofcourse, and blacksmith there was skillful also. But entirety was bit poor, I think. By the way, many of those ulfberhts have been found from finland.
Reply
:iconnightserpent:
nightserpent Featured By Owner Jun 10, 2013
I couldn't imagine it being any more authentic than this, and what a fascinating and informative presentation!
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
thanks
Reply
:iconishee:
ishee Featured By Owner Jun 10, 2013  Professional General Artist
your ability to turn ork gook to blade is amazing.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
thanks
Reply
:iconsirgab94:
SirGab94 Featured By Owner Jun 9, 2013
How do you know that there are iron ores there O.o

Nice Job!
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
You can try bottom of the water with oar, for example. If it feels that there is ore, then just dig it up. Its pretty common in waters of eastern finland.
Reply
:iconmaulok26845:
Maulok26845 Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Photographer
Very cool to see it all!
Reply
:icontimberfox15:
timberfox15 Featured By Owner Jun 9, 2013
great work again i love this kinda experiments, it keeps the skills of old alive. :-)
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
thanks
Reply
:icontimberfox15:
timberfox15 Featured By Owner Jun 20, 2013
your welkom
Reply
:iconpixelisedmind:
pixelisedmind Featured By Owner Jun 9, 2013  Professional Digital Artist
The whole process and effort is astounding, great work.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jun 20, 2013   Artisan Crafter
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 9, 2013
Image Size
3.0 MB
Resolution
1159×2376
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,880
Favourites
115 (who?)
Comments
40
Downloads
23
×