Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 9, 2013
Image Size
3.0 MB
Resolution
1159×2376
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,505 (8 today)
Favourites
101 (who?)
Comments
34
Downloads
16
×
raudanvalmistus II by jarkko1 raudanvalmistus II by jarkko1
Toinen yritys valmistaa rautaa muinaisin konstein. Kuva valmiista puukosta, jossa juuri tuo kuvasarjassa syntyvä terä, löytyy täältä jarkko1.deviantart.com/art/mal… kuvasarja syksyn 2012 kokeilusta löytyy täältä jarkko1.deviantart.com/art/rau… ja senkertaisen valmiin puukon kuva täältä jarkko1.deviantart.com/art/mal…

Another attempt to make iron in ancient way. Finished knife with that blade can be seen here jarkko1.deviantart.com/art/mal… photos about previous iron making time can be seen here jarkko1.deviantart.com/art/rau… and finished knife of that time is here jarkko1.deviantart.com/art/mal…

1. Rautamalmin etsintää ja keräämistä joen pohjasta.

Searching and collecting the bog iron ore from the bottom of the river.

2. Joen pohjasta nostettua järvimalmia.

Bog iron ore from the river

3. Malmin puhdistamista polttamalla, eli pasuttaminen

Cleaning the iron ore by burning it.

4. Pasutettua malmia, seassa myös hiiltä ja tuhkaa polton jäljiltä.

Burned iron ore, also some charcoal and ash there.

5. Puuhiiltä pelkistyspolttoa, "sulatusta", varten. Hiilen ja malmin lisäksi lisäsin masuuniin hieman kalkkia, jonka pitäisi auttaa kuonaa sulamaan helpommin.

Charcoal for the smelting. Besides ore and charcoal, I also add some lime into furnace, it's supposed to help the slag smelt better.

6. Malmin ja hiilen lisäystä masuuniin sulatuksen aikana. Masuuni on koottu kivistä ja savesta.

Smelting ongoing and adding some ore and charcoal into furnace. Furnace is made from stoneblocks and clay.

7. Näkymä masuuniin.

View to the furnace.

8. Sulatuksessa aikaansaatu möhkäle, joka sisältää pääasiassa kuonaa, mutta myös rautaa.

After the smelting there is lump that contains slag and iron.

9. Rautaa sisältävät palaset kuonakasasta eroteltuina. Nämä rautapalat sisältävät silti yhä runsaasti kuonaa.

Pieces containing iron, separated from slag lump. Although these pieces still contain lots of slag in them.

10. Rautapalaset ahjohitsataan yhteen ja niitä aletaan takoa kiinteämmäksi. Kuvassa ahjohitsausta konevasaralla, sula kuona-aines lentää pois raudasta komeina kipinöinä.

Iron pieces are forge welded together, and they are forged more solid. In photo there is forge welding with air hammer. Melted slag flies off as sparking.

11. Rautapalat kahdeksi möykyksi ahjohitsattuina. Nämä möykyt ahjohitsataan vielä yhteen.

Iron fragments forge welded into two pieces. These pieces stil need to be forge welded together.

12. Rautapala venytetään takoen, taltataan keskeltä ja käännetään kaksinkerroin, tai useamminkin, päällekkäin. Tämän jälkeen se ahjohitsataan jälleen yhteen ja samaa vaihetta toistetaan kunnes raudasta on tullut kyllin kiinteää ja tasalaatuista käytettäväksi.

Iron is forged into flat piece, cutted from the middle, folded and forge welded solid again. This is then repeated many times, as it makes the iron piece more homogeneous and solid.

13. Kun rautapalasta on saatu taottua kyllin tasalaatuinen, voi sen muotoilla esineeksi. Tässätapauksessa puukonteräksi. Ja lopuksi vielä valmiiksi työstetty puukonterä. Satunnaisesti hiiltä sisältävä malmirauta ei tietenkään ole mikään ihanteellinen puukonterämateriaali sellaisenaan, mutta varmaan historianhämärissä on tällaisiinkin teriin jouduttu turvautumaan. Yhtä aiemmin valmistamaani "malmiterää" olen testaillut, ja ainakin kevyttä käyttöä se tuntuu kestävän kohtalaisesti, mitään kovapuita taikka oksapalikoita on tietenkin aivan turha mennä tällaisella terällä vuoleksimaan.

When iron piece is solid enough, it can be forged into new shape, this time I forged a knife blade from it. And finally in the last photo, there is finished blade. As this kind of iron contains carbon coincidentally, its not too good blade material as such. One blade that I made same way earlier can be used pretty well in light jobs, but it does not stand heavy use, such as carving hard or branchy woods.
And like at previous time, some of those pictures are taken by :iconaneesan: And she also assisted me in this project.

Edit 27.2.2014

Toisesta aiemmalla raudanvalmistuskerralla, samalla tekniikalla, tekemästäni terästä tehtiin analyysi. Terän hiilipitoisuus oli noin 0,531%. Näytteet otettiin kahdesta kohtaa terän keskeltä.

Analysis was made for another blade, which I made when I first time made iron, with similar method. Its carbon content is about 0,531%
Add a Comment:
 
:iconrdowningart:
rdowningart Featured By Owner Nov 19, 2014  Professional Traditional Artist
thats just damn cool that you smelt your own iron
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Nov 20, 2014   Artisan Crafter
Its really interesting work :)
Reply
:iconsylamorase:
sylamorase Featured By Owner Apr 3, 2014
Are you kidding? Not only to you make gorgeous swords, but you drag up your own ore and make your own steel. I am not worthy.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner May 10, 2014   Artisan Crafter
Heh. THis far I have only made few knives from self made steel. Swords are forged from commercial qualities.
Reply
:iconphilip-estrada:
philip-estrada Featured By Owner Feb 22, 2014  Professional Digital Artist
You have true skills. Its amazing how people use to accomplish things in the past.
Reply
:iconcommander-salamander:
commander-salamander Featured By Owner Jul 10, 2013  Hobbyist General Artist
Ah this is amazing! I have wanted to do much the same myself except I would like to make a humble nail as my object.
Reply
:iconjarkko1:
jarkko1 Featured By Owner Jul 12, 2013   Artisan Crafter
Thanks. Is there similar iron ore in waters of new zealand?
Reply
:iconcommander-salamander:
commander-salamander Featured By Owner Jul 20, 2013  Hobbyist General Artist
I do not know. I shall have to find out :)
Reply
:iconaranglinn:
Aranglinn Featured By Owner Jul 3, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
and also, how much ore do you need for a certain amount of metal?
Reply
:iconaranglinn:
Aranglinn Featured By Owner Jul 3, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
this is brilliant, man
how do you know if the spot contains a good ore of bog iron?
Reply
Add a Comment: